Wat is een ouderschapsplan? En is dat verplicht?

Echtparen met kinderen tot 18 jaar die besluiten uit elkaar te gaan, moeten een ouderschapsplan maken voordat de echtscheidingszaak voor de rechter komt. In de volgende gevallen is een ouderschapsplan verplicht:

  • bij echtscheiding
  • scheiding van tafel en bed
  • bij een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • voor ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag, die uit elkaar gaan (samenwoners)

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders in een vroeg stadium gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. Het ouderschapsplan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst.

In het ouderschapsplan komen de afspraken te staan die beide ouders maken over de minderjarige kinderen. De invulling van het ouderschapsplan mag door beide ouders samen bepaald worden. Er zijn echter wel een aantal minimumeisen over de inhoud:

  • de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
  • de manier waarop beide ouders elkaar informeren over de ontwikkeling van het kind
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (kinderalimentatie)

Ook moeten beide ouders samen zorgen dat formele zaken goed geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving bij de gemeente of het aanvragen van een paspoort of visum.

Door de invoering van het ouderschapsplan verplicht de wet beide ouders om afspraken te maken over de kinderen, denk hierbij aan de omgangsregeling, maar ook over situaties in de toekomst, zoals bijvoorbeeld: schoolkeuze, sportkeuzes, normen en waarden, behandeling bij ziekte, wat te doen met een eventuele nieuwe partner, etc.

Soms is het ouderschapsplan al vastgesteld. Wij kunnen het ouderschapsplan dan voor u beoordelen. Een goed ouderschapsplan voorkomt discussie in de toekomst. In de praktijk blijkt dat narigheid in de toekomst voorkomen kan worden door zoveel mogelijk praktische zaken schriftelijk vast te leggen.

Leave A Comment