Schadevrije jaren (auto)

Scheiden brengt veel wijzigingen met zich mee. Vaak moet er een extra auto komen.
En wat doen we met de opgebouwde schadevrije jaren van de andere auto?

Eigenlijk is dit duidelijk, de schadevrije jaren staan op naam van de polishouder. Maar jij en je partner hebben altijd samen in dezelfde auto gereden en zo in feite samen die jaren opgebouwd.  

Het was altijd zo, dat één van de partners na scheiding weer helemaal opnieuw moest beginnen met het opbouwen van schadevrije jaren. 

Wijziging per 1 januari 2022.

Per 1 januari 2022 is dit aangepast: in bijzondere gevallen is het nl. mogelijk om de reeds opgebouwde jaren over te dragen of te verdelen naar iemand anders, bijv. bij echtscheiding. De partner die stond geregistreerd als polishouder bepaalt in dit geval de verdeelsleutel en dient zelf een afstandsverklaring in bij de verzekeraar. De partner die de verzekering niet op naam krijgt, ontvangt een verklaring met daarop het aantal schadevrije jaren.

Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden. Jullie moeten beiden wel op hetzelfde adres ingeschreven staan, ten tijde van het opbouwen van de schadevrije jaren. Daarnaast moeten jullie beiden een rijbewijs hebben. Tussen autoverzekeringen onderling zit ook nog verschil, lees daarom goed de kleine letters. 

Voorkom onenigheid achteraf: bepaal samen in overleg jullie verdeelsleutel.
Bovendien is alles in één keer goed geregeld. 

Leave A Comment