Reactie van het kind bij een scheiding

Wanneer ouders vertellen aan hun kinderen dat ze gaan scheiden kunnen kinderen hier op verschillende manieren op reageren. Deze reactie hangt samen met verschillende factoren.

Factor 1: De relatie die het kind met de ouders heeft

Als de relatie tussen ouder en kind goed is zal het kind de scheiding onder ogen durven zien en er meer vertrouwen in hebben dat de ouders het goed zullen regelen. In de meeste gevallen kiest het kind er voor om bij de moeder te wonen en wordt ook van de moeder verwacht dat ze haar kind op een positieve manier met de scheiding om leert te gaan. Bekijk de checklist voor een scheiding met evenwichtige oplossingen

Factor 2: Het ontwikkelingsniveau van het kind

Elk kind ontwikkeld tevens zijn eigen persoonlijkheidskenmerken. Bij een (echt)scheiding kunnen deze persoonskenmerken van invloed zijn op de gevolgen voor het kind. Ten eerste is het temperament van belang, kinderen met een ‘moeilijk temperament’ hebben meer moeite om hun emoties te reguleren. Zij zullen daardoor meer moeite hebben om een scheiding te verwerken dan kinderen die wel in staat zijn hun emoties te reguleren en hierdoor een ‘makkelijk temperament’ hebben. Ten tweede het zelfbeeld. Jeugdige met een positief zelfbeeld hebben meer zelfvertrouwen en zijn daardoor beter in staat de scheiding te verwerken. Jeugdige met een negatief zelfbeeld lopen meer risico op het ontwikkelen van problemen na de scheiding. Als laatste is er de interne of externe locus of control. Dit beschrijft in hoeverre kinderen en jongere het gevoel hebben dat zij hun bestaan kunnen veranderen. Jongeren die ervan uitgaan hier geen invloed op te hebben zullen de scheiding beleven als iets wat niet te voorkomen is en lopen meer risico op problemen na de (echt)scheiding.

Wat doet een scheiding met een kleuter:

Een kleuter zal anders op een scheiding reageren dan een kind in de pubertijd. Kinderen tussen de 3 en 6 jaar hebben nog niet het volledige besef van wat een scheiding precies is, hierdoor kunnen zij de scheiding zien als gevolg van hun foute gedrag.

Het scheidingsproces voor kinderen van 6-12 jaar:

In de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar is het kind zich al meer bewust van de situatie, zij ervaren dan ook meer de gevoelens van verdriet en boosheid en het kost hen moeite om positieve gevoelens aan beide ouders te koppelen. Vaak hebben deze jeugdige last van tegenstrijdige gevoelens.

Scheiding van ouders met een kind in de pubertijd:

In de leeftijd van 12 tot 15 jaar is het puberende kind zich meer bewust van de negatieve gevoelens. Dit komt doordat zij emotioneel en cognitief verder ontwikkeld zijn. Jongeren van 16 tot 21 jaar kunnen realistisch naar de scheiding kijken, zij laten zich daarbij wel vaak meeslepen door hun (voor)oordelen.

Factor 3: Het verschil tussen jongens en meisjes bij een scheiding

Jongens en meisjes hebben beide verschillende uitingen na een scheiding. Meisjes onderdrukken hun gevoelens van verdriet en boosheid wat kan leiden tot psychosomatische klachten. Jongens tonen voornamelijk impulsief gedrag.

 Bron: Van der Ploeg, J. (2014). Scheiding en stress, PSYCHOPRAKTIJK

Leave A Comment