Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van onze diensten of van onze website, dan verwerken wij jouw bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die je zelf verstrekt zoals je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer, maar ook gegevens die je wellicht onbewust achterlaat zoals je IP-adres.

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doelen:

– Voor het leveren van onze diensten;
– Voor het leveren van ondersteuning;
– Voor het afhandelen van jouw betaling;
– Voor het verzenden van een nieuwsbrief.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen met anderen

Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Diensten van derden

Indien er gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, word je hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. Wij stellen zorgvuldig samen met welke partijen wij samenwerken maar kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken. Uiteraard letten wij hier ook op, maar kunnen hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Nieuwsbrief

Wij sturen je alleen nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor aangemeld hebt of als je een gebruiker van onze diensten bent. Vraag je via de e-mail slechts informatie bij ons op, dan gebruiken wij jouw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief naar te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan de mail een link waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij verplichten hen jouw IP-adressen deels te anonimiseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let wel op dat sommige diensten minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken als je het opslaan van cookies uitschakelt. Tot slot kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen, beperken, overdragen en verwijderen van uw gegevens

Je hebt onder andere het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Deze persoonsgegevens kun je eenvoudig opvragen door een gespecificeerd verzoek te mailen naar info@egard-mediators.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@egard-mediators.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegegevens

Egard-mediators.nl
Grotestraat 6
5151 JE DRUNEN

info@egard-mediators.nl