Als u gaat scheiden van uw ex-echtgenoot of gewezen geregistreerd partner, dan krijgt u mogelijk te maken met partneralimentatie. Om te bepalen of één van u beiden aanspraak kan maken op partneralimentatie, wordt gekeken naar de behoefte en draagkracht van de ex-partners. Voor de bepaling van de behoefte is onder andere is het inkomsten- en uitgavenpatroon gedurende het huwelijk van belang. Het kan voorkomen dat u door het beperkte inkomen van uw ex-partner verplicht wordt om hem of haar financieel te ondersteunen in de vorm van partneralimentatie. Dit hangt tevens af van uw financiële draagkracht. Uw eigen financiële situatie moet het betalen van alimentatie namelijk wel toelaten.

Heeft het samenwonen van mijn ex invloed op de partneralimentatie?

Het antwoord lijkt eenvoudig: de partneralimentatieverplichting eindigt namelijk indien de partneralimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of “gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan”.

Het is echter de vraag hoe dit criterium moet worden uitgelegd. Wanneer woont iemand samen “als waren men gehuwd”? Uit eerdere jurisprudentie (uitspraken van de rechtbank) volgt dat er in ieder geval sprake moet zijn van een affectieve relatie die een duurzame aard heeft. Verder dienen de partners elkaar wederzijds te verzorgen, samen te wonen en een gemeenschappelijke huishouding te voeren.

Wat gebeurt er met de partneralimentatie als ik zelf ga samenwonen?

Wat gebeurt er als u zelf gaat samenwonen of trouwen, terwijl u partneralimentatie aan uw ex betaalt? Dat kan er in sommige gevallen toe leiden dat uw draagkracht stijgt, omdat u dan uw woonlasten kunt delen. Uw ex-partner kan dan een verhoging van de alimentatie aanvragen.

Het kan echter ook zo zijn dat uw nieuwe partner geen of nauwelijks inkomen heeft. In dat geval heeft u wellicht juist minder draagkracht, aangezien u uw nieuwe partner ook moet onderhouden. U kunt dan zelf een verlaging van de partneralimentatie vragen.

Wijzigen van de partneralimentatie

Het wijzigen van de partneralimentatie gaat niet vanzelf. In de ideale situatie maken u en uw ex-partner hier samen nieuwe afspraken over. Ook wij kunnen u hierbij helpen. Wij kunnen een nieuwe alimentatieberekening voor u maken, zodat u bij het maken van de nieuwe afspraken rekening kunt houden met de nieuwe bedragen voor de partneralimentatie. Kunt u niet samen tot afspraken komen, dan zal een advocaat ingeschakeld moeten worden bij de procedure voor de verlaging of verhoging van de partneralimentatie.

Jaarlijkse indexering

Als u te maken krijgt met partneralimentatie, is het belangrijk om rekening te houden met de zogenaamde jaarlijks indexering van de alimentatie. Jaarlijks wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd op basis van loonstijgingen. De verhoging van de alimentatie is wettelijk verplicht en dient u dus elk jaar toe te passen als u alimentatie betaalt, ongeacht of uw inkomen dat jaar wel of niet is gestegen.

Heeft u nog vragen over partneralimentatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Leave A Comment