Op 21 mei 2019 is de Eerste kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie korter. Deze nieuwe regeling van de partneralimentatie zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op de nieuwe alimentatieafspraken. De datum van het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank is bepalend voor de datum van scheiding. Bij een indiening vóór 1 januari 2020 zijn de huidige wettelijke bepalingen van kracht. 

Duur van de partneralimentatie

Deze bedraagt momenteel 12 jaar en wordt met de aanpassing in veel gevallen maximaal 5 jaar. De maximale duur wordt de helft van de duur van de huwelijksperiode met een maximum van 5 jaar. 
Bijvoorbeeld een huwelijksperiode van 8 jaar resulteert in een alimentatieperiode van 4 jaar. Indien een huwelijk 12 jaar heeft geduurd, zou dat een alimentatieperiode van 6 jaar betekenen, echter deze wordt gemaximeerd op 5 jaar. 

Er zijn twee uitzonderingen:

1. Langdurige huwelijken

Bij huwelijken die langer dan 15 jaar duren, waarbij de leeftijd van degene die alimentatie gaat ontvangen ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
Bij huwelijken die langer duren dan 15 jaar én waarbij de persoon die alimentatie ontvangt 50 jaar of ouder is, dan is er recht op een alimentatie voor de duur van 10 jaar (voor scheidingen na 1 januari 2027 geldt deze uitzondering niet meer).

2. Mensen met jonge kinderen

Indien het jongste kind onder de 12 jaar is, dan duurt de partneralimentatie tot het moment dat het kind 12 jaar wordt.

Let op, in schrijnende situaties kan de rechter nog steeds besluiten toch een langere alimentatieperiode vast te stellen (de zogenaamde hardheidsclausule).

Leave A Comment