Het gaat niet echt meer, we hebben veel ruzie, we komen niet meer tot elkaar, de coronatijd heeft ons geen goed gedaan, helaas zijn we niet meer elkaars verlengstuk, broer/zus relatie, uit elkaar gegroeid, er is een ander in het spel, onze relatie kost energie… Wat de reden ook is, jullie relatie kan niet meer stand houden. 

Een nieuw jaar, een nieuwe start. 

Jullie hakken de knoop door en gaan uit elkaar of scheiden. Bij Egard Mediators helpen wij jullie dit traject in goede banen te leiden en op een goede en respectvolle manier jullie relatie af te ronden.

Wat kun je van ons begeleidingstraject verwachten?

 • Samen nemen we de huidige situatie door. Zijn jullie gehuwd of samenwonend en ligt er al een zorgplicht vast (huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst)?
 • Hoe is jullie gezinssituatie? Leeftijd kinderen en is er direct een (nood-) ouderschapsplan nodig? Op een later moment bespreken we uitgebreid de onderwerpen over het ouderschapsplan. Wij geven alvast punten mee, waar jullie over na kunnen denken.
 • Huisvestingsmogelijkheden, wat is hier al voor geregeld? Is er al een nieuwe woning beschikbaar voor één van jullie? Is iemand ingeschreven bij een woningbouwvereniging? Wat kan en willen jullie dat er gebeurt met jullie huidige huis, al dan niet een koophuis.
 • Netto-inkomen, partner- of kinderalimentatie en toeslagen waar een van beiden wellicht recht op heeft. 
 • Pensioeninkomen, we bekijken of dit aanwezig is en hoe daar mee om te gaan. 
 • We zetten het gezamenlijke vermogen of de schuld in kaart en hoe daar mee op om te gaan. Wie krijgt wat toebedeeld. 
 • Planning, we lopen samen het tijdspad door.

Deze onderwerpen worden tijdens een eerste gesprek met jullie besproken. Wij kunnen ons voorstellen dat er heel veel op je af komt en dat dit al genoeg stof is om over na te denken. Waar mogelijk geven we direct antwoord op deze vragen en anders geven we handvaten of een denkrichting voor een oplossing. Op deze manier hebben we de situatie snel duidelijk, dat mag je dan ook van ons verwachten. We zijn oplossingsgericht, we begeleiden jullie zo goed mogelijk door het traject en geven daar waar nodig en mogelijk tips en advies. 

Wat komt er daarna allemaal op je af?

 • Op basis van de onderwerpen en aangeleverde documenten na het kennismakingsgesprek maakt de mediator een persoonlijk financieel plan. Vanuit hier kan de nieuwe situatie in kaart worden gebracht en afspraken worden gemaakt in een vervolggesprek. 
 • De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is van essentieel belang hoe dit convenant wordt vormgegeven voor eventuele belastingtechnische gevolgen. 
 • Indienen convenant bij rechtbank, wij werken hierin samen met een advocaat, aangezien dit alleen door een advocaat ingediend mag worden. Zij beoordeelt deze op voorhand. 
 • Rechter doet uitspraak, gemiddeld binnen 2 tot 5 weken na indienen verzoek. Na uitspraak van de rechtbank ontvangen jullie binnen twee weken het bewijs van inschrijving in het register van de burgerlijke stand. Jullie zijn vanaf dat moment definitief gescheiden. 
 • Na de scheiding dienen er nog genoeg zaken geregeld te worden, inschrijving en uitschrijving van diverse polissen, adreswijzigingen. Wij kunnen jullie hierbij van dienst zijn. Denk ook aan aangifte inkomstenbelasting in het jaar van de scheiding, deze kan door onze fiscalisten opgesteld worden. De dienstverlening eindigt niet na het opstellen van het convenant, wij zijn er voor jullie indien er nog vragen zijn aan het einde van het traject, nazorg. 

Waarom Egard Mediators?

 • Ervaren mediators met een erkende opleiding;
  Dit houdt in dat wij als onafhankelijke bemiddelaar samen met u en de andere partij zoeken naar een oplossing voor het geschil. Beide partijen moeten zich kunnen vinden in de uiteindelijke oplossing. Het traject van de mediator is minder ingrijpend dat de stap naar de rechter met een advocaat. Het mediationtraject kan tijd en geld besparen. 
 • Fiscaal juristen;
  Bij een scheiding zijn de fiscale consequenties van groot belang, met name de gevolgen van de eigen woning regeling, afkoop alimentatie, recht op toeslagen. Met onze fiscalisten komt u niet voor negatieve verrassingen te staan achteraf.
 • Flexibel;
  Bezoek aan huis of in de avonduren en/of weekenden is mogelijk. 
 • Gratis kennismakingsgesprek;
  Het kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen wij uw situatie inventariseren en een offerte voor u opstellen.
 • Snelle doorloop mogelijk;
  De gemiddelde doorlooptijd van een scheidingsmediation bedraagt ongeveer drie tot zes maanden. Wilt u sneller scheiden? Geen probleem, als u meewerkt en tijdig de benodigde documenten kunt aanleveren, kunnen wij het gehele traject versnellen.
 • Kosten van de scheiding;
  De kosten van een scheiding kunnen variëren. Tijdens het vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij beoordelen welke werkzaamheden voor u verricht dienen te worden en kunnen wij voor u een passende offerte opstellen.
 • Kindgesprek;
  Zijn er kinderen dan is een scheiding of een relatiebeëindiging extra lastig, de beslissing heeft vaak ook veel gevolgen voor hen. Kinderen beleven een scheiding op hun eigen manier, dit gaat vaak gepaard met verdriet, boosheid en veel vragen. Om kinderen hierin zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen kunnen wij een gesprek plannen met de kinderen.

Wij doen dit alles met respect voor beide partijen. Onze kenmerken zijn: neutraliteit, geheimhouding, eerlijkheid, inzicht en proces begeleidend. 

Leave A Comment