Nieuwe partneralimentatiewet vanaf 2020, wat verandert er voor mij als ik wacht met scheiden?

De Wet herziening partneralimentatie is door de Tweede Kamer aangenomen op 11 december 2018. De Eerste Kamer stemt er binnenkort over. Wat houden de nieuwe regels in en heeft dat impact op jouw situatie? In dit artikel beschrijven we wat de aanpassingen inhouden, wanneer ze ingaan en voor wie ze de meeste impact hebben.

Het wetsvoorstel

De Wet herziening partneralimentatie houdt voornamelijk een wijziging van de duur van de partneralimentatie in. Deze bedraagt momenteel 12 jaar en wordt met de aanpassing in veel gevallen maximaal 5 jaar. De maximale duur wordt de helft van de duur van de huwelijksperiode met een maximum van 5 jaar.
Bijvoorbeeld een huwelijksperiode van 8 jaar resulteert in een alimentatieperiode van 4 jaar. Indien een huwelijk 12 jaar heeft geduurd, zou dat een alimentatieperiode van 6 jaar betekenen, echter deze wordt gemaximeerd op 5 jaar.
Hierop zijn twee uitzonderingen: langdurige huwelijken en partners met jonge kinderen.

Langdurige huwelijken

In dit voorstel wordt bij huwelijken die langer dan 15 jaar duren, waarbij de leeftijd van degene die alimentatie gaat ontvangen ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
Bij huwelijken die langer duren dan 15 jaar én waarbij de persoon die alimentatie ontvangt 50 jaar of ouder is, dan is er recht op een alimentatie voor de duur van 10 jaar. Voor scheidingen na 1 januari 2027 geldt deze uitzondering niet meer.

Partners met jonge kinderen

Indien het jongste kind onder de 12 jaar is, dan duurt de partneralimentatie tot het moment dat het kind 12 jaar is.

Ingangsperiode

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020. Er is géén overgangsperiode. De datum van het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank is bepalend voor de datum van scheiding. Bij een indiening vóór 1 januari 2020 zijn de huidige wettelijke bepalingen van kracht.
In schrijnende situaties kan de rechter nog steeds besluiten toch een langere alimentatieperiode vast te stellen (de zogenaamde hardheidsclausule).

Conclusie

Voor degene die alimentatie moet betalen en nog niet zo lang gehuwd is, duurt de partneralimentatieperiode (veel) korter onder de regels van de nieuwe wet. Dat is gunstig voor de alimentatiebetaler en uiteraard ongunstig voor de ontvanger. Voor partners met jonge kinderen of partners die dichtbij de pensioengerechtigde leeftijd zijn (en verder van de arbeidsmarkt afstaan), zijn verzachtende maatregelen genomen. Het ligt bij hen niet altijd in de mogelijkheden om zelf volledig in een inkomensbehoefte te kunnen voorzien.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op (info@egard-mediators.nl of 0416-855034)

Leave A Comment