In deze overspannen woningmarkt kan een meer(minder)waardeclausule een uitkomst zijn voor het bereiken van een overeenstemming over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening.

Leg afspraken vast, dat voorkomt in de toekomst discussie. 

‘Mijn ex-partner heeft de woning overgenomen, de scheiding is goed en wel afgewikkeld en nu staat het huis al te koop.’ 

In de huidige huizenmarkt is een ton overbieden geen uitzondering en om die reden kan een woning snel te koop komen. Graag voorkom je de discussie van waarde bij scheiding en kan een meerwaardeclausule mogelijk uitkomst bieden. In veel scheidingsgevallen besluit een van de partners, omwille van de kinderen, in de echtelijke woning te blijven.

Afspraak voor waardestijging en -daling.

De afspraak houdt in, dat de ex-partner een percentage van de meerwaarde ontvangt als de woning binnen een bepaalde periode wordt verkocht door diegene die de woning bij scheiding heeft overgenomen. In de tijd van nu (Q1-2022), kun je bijna zeker van meerwaarde uitgaan, maar als tegenhanger is er de minderwaardeclausule. Indien de woning binnen een vastgestelde periode voor minder wordt verkocht dan de bij de echtscheiding vastgestelde waarde, dan betaalt de ex-partner mee aan dit verlies. Op deze manier is er een gelijke afspraak voor waardestijging als voor waardedaling. 

In de clausule worden de o.a. volgende punten vastgelegd:

  • Termijn van de afspraak;
  • Wat te doen met stijging en daling van prijzen op de woningmarkt;
  • Afspraken over investeringen of verwaarlozing/slecht onderhoud;
  • Wat als externe waarde bepalende factoren meespelen, zoals wijziging bestemmingsplan, geluidsoverlast of verontreiniging);
  • Wat als de woning wordt doorverkocht aan familie, vrienden of evt. nieuwe partner. Waarborgen van marktconforme prijs;
  • Vastleggen van verkoopkosten bij verkopen aan derde. 

Mijn advies is om het termijn van deze clausule zo kort mogelijk te houden. Jullie gaan niet voor niets uit elkaar en dit houdt jullie toch nog enigszins verbonden. Bovendien roept waardeverandering vaak discussies op en de kans is groot dat hier over een langere termijn sprake van is. 

Er zijn ook fiscale aspecten waar je rekening mee moet houden, denk aan inkomstenbelasting en schenkbelasting.

Dit zijn allemaal zaken die wij meenemen tijdens het mediationtraject.

Marieke Hasselman

Leave A Comment