Levenstestament voor ondernemers: een must!

Veel ondernemers leiden een leven dat bestaat uit hard werken. Onbewust heeft het lichaam van een ondernemer het zwaar te verduren.Een periode van tijdelijke uitval of langdurige ziekte kan zich zo maar aandienen. Wie heeft dan formeel de bevoegdheid om de onderneming te mogen leiden als de ondernemer dat zelf niet meer kan? Regel het met een levenstestament.

Waarin voorziet de wet?

Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen is er wettelijk gezien nauwelijks iets geregeld voor dergelijke situaties van ontstentenis (bijvoorbeeld overlijden) of belet (bijvoorbeeld ziekte). Met name in situaties dat de ondernemer 100% aandeelhouder is blijkt er een hiaat te zijn. Op dat moment is er namelijk geen compagnon die de onderneming in de tussentijd dusdanig kan voortzetten zodat deze niet failliet gaat. Vaak staat er in de statuten van een B.V. dat de algemene vergadering iemand aanwijst in dergelijke situaties. Als de directeur grootaandeelhouder dan zelf ernstig ziek is of gewond is geraakt bij een (auto-)ongeluk, kan deze geen beslissingen meer nemen in een algemene vergadering van aandeelhouders. Op een dergelijk moment wordt de onderneming, in ieder geval tijdelijk, stuurloos met mogelijk grote gevolgen.  

Levenstestament biedt uitkomst

Juist voor situaties waarin je zelf niet meer bij machte bent om (vermogensrechtelijke) besluiten te nemen biedt het levenstestamentuitkomst. Je kunt een vertrouwenspersoon een volmacht geven om in dergelijke situaties te mogen handelen namens jou. Ook kun je in een levenstestament beschrijven wie beslissingen mag nemen in geval van medische situaties(bijvoorbeeld ondraaglijk leiden).

Het levenstestament is een notariële akte die geheel persoonlijk wordt samengesteld. Je kunt daar de volgende zaken bijvoorbeeld in vastleggen:

  • Wie mag in geval van tijdelijke of langdurige onbekwaamheid de onderneming besturen en zodoende de continuïteit van de onderneming waarborgen?
  • Binnen welke kaders wens je dat de onderneming moet worden bestuurd in die periode?
  • Welke besluiten mogen niet worden genomen(bijvoorbeeld investeringen boven een vastgesteld bedrag of verkoop van de aandelen binnen 2 jaar)?
  • Welke besluiten dienen door ten minste 2 personen worden genomen?
  • Aan wie dienen deze gevolmachtigden rekening en verantwoording af te leggen?

Wij adviseren iedere ondernemer een levenstestament op te laten stellen. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij je eigen notaris.Wij hebben ook samenwerkende notarissen in ons netwerk die je hiermee van dienst kunnen zijn. Laat het ons gerust weten.  

Leave A Comment