Dit is vast een van de belangrijkste vragen die je jezelf stelt, als je van plan bent om uit elkaar te gaan. Jullie hebben de woning samen gekocht en is volledig betaald met een hypotheek waar jullie beiden voor hebben getekend bij de bank.
Jullie zijn dus hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rente en aflossing. Maar wie neemt deze verplichtingen over? En als wij er samen uit zijn, gaat de bank dan ook nog akkoord? In dit artikel geven wij je belangrijke aandachtspunten.

Laten we aannemen dat jij, als lezer, zelf gaat scheiden en dat jij in de woning wenst te blijven wonen. Wat is dan van belang om dat te regelen?

INKOMEN VOOR HYPOTHEEK

Je zult moeten aantonen dat je over voldoende inkomen beschikt. Toen jullie de woning kochten was de hypotheek mogelijk gebaseerd op twee inkomens. Als je de woning overneemt zal de bank moeten beoordelen of jouw inkomen toereikend is. Het kan zijn dat je inkomen inmiddels is gegroeid en/of de waarde van de woning. Mocht je inkomen ontoereikend zijn, dan kan ook verlangd worden dat je een deel van de hypotheek inlost met eventueel spaargeld wat na de scheiding nog beschikbaar is. Soms heb je ongemerkt nog een spaarpot opgebouwd bij de geldverstrekker waardoor je netto uitstaande hypotheek wat lager is.

Mocht je alimentatie moeten betalen of juist ontvangen dan is dat ook van invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Het is daarom handig om tijdens de scheidingsgesprekken ook met een hypotheekadviseur te overleggen, zodat je weet met welk inkomen je wel de hypotheek volledig op jouw naam kunt krijgen. In veel gevallen kun je dan nog samen met je toekomstige ex-partner dusdanige afspraken maken dat ieder van jullie daarna verder kan zoals je dat het liefste ziet. Een mediator kan jullie hierin begeleiden.

NETTO-INKOMEN OM VAN TE LEVEN

Het is belangrijk dat je voor jezelf de afweging maakt of je de nieuwe woonlasten wel wilt dragen. Het kan zijn dat de bank akkoord geeft, maar dat de maandlast voor de woning eigenlijk niet bij jouw wensen past. Mogelijk hecht je er waarde aan om wekelijks met een goede vriend of vriendin uit te gaan eten of geef je liever je inkomen uit aan luxe goederen of kleding. Kijk kritisch naar jezelf en maak dan de keuze waar jij je prettig bij voelt. Wellicht past een (kleine) huurwoning wel beter bij je. Uiteraard is deze afweging heel persoonlijk en hangt het ook van je gezinssamenstelling af. 

EX-PARTNER UITKOPEN

Als je jouw ex-partner moet uitkopen, dan is het zo dat je de hypotheek moet aanpassen. Sinds 2013 zijn namelijk de regels aangepast om nog hypotheekrenteaftrek te mogen ontvangen. Je moet dan dat deel van de hypotheek aflossen door middel van een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek. Voor een goed beeld over het netto inkomen na echtscheiding is het essentieel om tijdig een hypotheekadviseur bij de echtscheiding te betrekken. Mocht de woning “onder water” staan (de waarde is lager dan de uitstaande hypotheek) dan zijn er mogelijk ook gevolgen voor de hypotheek. Laat je daarom deskundig adviseren.

RESTSCHULD

Mocht de woning worden verkocht en is de opbrengst lager dan de uitstaande hypotheek, dan is er sprake van een restschuld. In veel gevallen kan deze restschuld als afzonderlijke lening afgelost worden. Hier dienen partijen dan samen afspraken over te maken, samen met de geldverstrekker.

HYPOTHEEKAKTE EN NOTARIËLE OVERDRACHT

In de hypotheekakte komt te staan dat jij als enige nog verantwoordelijk bent voor het betalen van rente en aflossing van de hypotheek. Ook zal het volledige eigendom van de woning moeten worden overgedragen naar jou. In het kader van een scheiding kan dat meestal zonder overdrachtsbelasting. Pas nadat deze aanpassingen zijn gedaan is er geen aansprakelijkheid meer voor de ex-partner.

ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadat het eigendom is overgedragen en de hypotheekakte is aangepast, kan je ex-partner niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor het betalen van rente en of aflossing. Dit noemt men ook wel “ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid”. Pas daarna kan de ex-partner zelf eventueel een nieuwe woning kopen en een hypotheekaanvraag doen.

Overigens kan het ook zijn dat jij mede aansprakelijk bent zonder dat je eigenaar van de woning bent. Je hebt dan in het verleden wel de hypotheekaanvraag mee getekend en de hoogte van de hypotheek was mede gebaseerd op jouw inkomen. Deze aansprakelijkheid houdt dan in dat als de eigenaar van de woning niet meer zijn verplichtingen nakomt, dat de geldverstrekker dan alle betalingen van jou mag vorderen. Ook al ben je geen eigenaar van de woning. Het is dan ook wenselijk dat bij het regelen van de scheiding goed wordt stilgestaan bij het regelen van het “ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid”. De mediator zal hier aandacht aan schenken en de afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Leave A Comment