Veel mensen die in een scheiding liggen maken zich zorgen over hun financiële toekomst.  Waar moet ik straks van rondkomen? Wat komt er iedere maand binnen en wat gaat eruit? De kans is groot, dat er maandelijks naast het inkomen en/of alimentatie, ook een bedrag wordt ontvangen van de Belastingdienst voor de kinderen. Het kan dan gaan om de volgende inkomensafhankelijke toeslagen of kortingen:

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U ontvangt deze korting, wanneer u een kind heeft dat op 1 januari 2018 jonger dan 12 jaar is en in 2018 tenminste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven staat op uw woonadres. U moet wel een hoger arbeidsinkomen hebben dan € 4.934,- en zelf geen fiscaal partner hebben. De bijdrage kan oplopen tot € 2.801,- per jaar.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een vergoeding die u van de overheid kunt krijgen voor de kosten die u voor uw kinderen – jonger dan 18 jaar – heeft. In de tabel hieronder staat het bedrag voor het kindgebonden budget voor 2018.

Grofweg komt het systeem van het kindgebonden budget erop neer dat u bij een fiscaal inkomen van maximaal € 20.451,- recht heeft op het maximale kindgebonden budget. Daarna wordt dat recht heel langzaam minder.

Eerst bepaalt u het aantal kinderen in uw gezin waarvoor u kinderbijslag ontvangt:

Bij 1 kind is het bedrag per jaar:                       € 1.152,-

Bij 2 kinderen is dat per jaar:                             € 2.129,-

Bij 3 kinderen is dat per jaar:                             € 2.417,-

Bij elk volgend kind komt er per jaar bij:           € 288,-

Voor een alleenstaande ouder is daarnaast recht op een zogenaamde alleenstaande ouderkop van € 3.101,- per jaar. Verder ontvangt u voor elk kind van 12 tot en met 15 jaar een bedrag van € 236,- per jaar extra en voor elk kind van 16 en 17 jaar een bedrag van € 421,- per jaar extra.Bedraagt uw inkomen € 20.451,- of meer, dan wordt het totaalbedrag langzaam afgebouwd.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Niet te veel vermogen

Per 1 januari 2018 mag er niet meer dan € 113.415,- (alleenstaande ouder) aan spaargeld zijn.

Is er meer spaargeld, dan is er geen recht op kindgebonden budget.

Als er op 1 januari minder dan het maximumvermogen is, maar het vermogen gedurende het kalenderjaar toeneemt, dan blijft het hele kalenderjaar recht op het kindgebonden budget bestaan.

TIP! Heeft u samen co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? Verdeel de kinderen dan tussen u en uw ex-partner. U schrijft bijvoorbeeld uw zoon in op uw adres en uw dochter in op het adres van uw ex-partner. Zo kunt u allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen.

Leave A Comment