Gecertificeerde mediators

Gecertificeerde mediators hebben een door het MfN erkende opleiding gevolgd. Dit houdt in dat wij als onafhankelijke bemiddelaar samen met u en de andere partij zoeken naar een oplossing voor het geschil. Beide partijen moeten zich kunnen vinden in de uiteindelijke oplossing. Het traject van de mediator is minder ingrijpend dat de stap naar de rechter met een advocaat. Het mediationtraject kan tijd en geld besparen. Beide partijen dienen met mediation mee te willen werken aan een oplossing. Onze mediators begeleiden u daarbij op relationeel, emotioneel en juridisch/fiscaal gebied. Door onze gesprekstechnieken zullen wij beide partijen op een constructieve manier met elkaar laten communiceren, zodat de gezamenlijk gemaakte afspraken uitvoerbaar blijven.

Fiscaal juristen

Naast gecertificeerde mediators werken wij met fiscalisten in ons team. Zij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en/of hebben een universitaire fiscale opleiding afgerond. Bij een scheiding zijn de fiscale consequenties van groot belang, met name de gevolgen van de eigen woning regeling, afkoop alimentatie, recht op toeslagen. Hierdoor komt u niet voor negatieve verrassingen te staan achteraf.

Bezoek aan huis, ook in de avonduren en weekenden

Onze mediators werken ook in de avonduren en in de weekenden. Vaak wordt het eerste kennismakingsgesprek bij u thuis gehouden. Heeft u liever een gesprek bij ons op kantoor, dat is ook geen probleem. Vooraf bespreken wij met u de locatie van het gesprek.

Gratis informatief kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen wij uw situatie inventariseren en een offerte voor u opstellen.

Snelle doorloop mogelijk

De gemiddelde doorlooptijd van een scheidingsmediation bedraagt ongeveer zes maanden. Wilt u sneller scheiden? Geen probleem, als u meewerkt en tijdig de benodigde documenten kunt aanleveren, kunnen wij het gehele traject versnellen.

Tip: Lees het artikel “Scheiding regelen in 48 uur

Ook op toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand

De kosten van een scheiding kunnen variëren. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De overheid betaalt dan uw scheiding. U dient aan ons een eigen bijdrage te voldoen. Deze varieert tussen € 53,00 en € 105,00 per persoon. Uw verzamelinkomen in 2014 mag dan niet hoger zijn dan € 26.000,- en het vermogen per persoon niet meer dan de vrijstelling in box 3 van € 21.139,-. De toevoeging kan ook voor één van de partners gelden en niet voor de andere partner.