Deze vraag speelt vaak bij één van de partners, meestal de kostwinner. Uiteraard hangt het antwoord af van uw persoonlijke en financiële situatie. In veel gevallen zijn beide gehuwde partners of samenwoners ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen en aflossen van de hypotheek. De vertrekkende partner wenst graag daarvan ontslagen te worden; anders wordt deze belemmerd in de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting. In de praktijk blijkt dat geldverstrekkers niet eerder dan na ontvangst van een concept convenant het dossier beoordelen. De eventuele aanwezigheid van eigen middelen, gespaarde middelen in een kapitaalverzekering of overwaarde zijn dan van belang. Indien u minder dan 10 jaren voor uw pensioengerechtigde leeftijd bent, zal ook uw pensioeninkomen mee genomen worden bij de beoordeling. Wij bereiden uw dossier zo goed en snel mogelijk voor zodat u met uw huidige geldverstrekker of hypotheekadviseur een afspraak kunt maken om uw (on)mogelijkheden in beeld te brengen.

Indien het overnemen van de woning door één van de partners niet mogelijk blijkt, dan kan de woning worden verkocht. In veel gevallen kan de scheiding dan toch formeel worden gemaakt en kan de woning onverdeeld blijven. Onze adviseurs kunnen u de fiscale consequenties voorrekenen.

Leave A Comment