Hoeveel en hoelang ben ik partneralimentatie verschuldigd?

De duur van de partneralimentatieplicht is in zijn algemeenheid 12 jaar. Bij een huwelijk van korter dan 5 jaar geldt de duur van het huwelijk, tenzij er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen, dan is de periode ook 12 jaar. De verplichting tot het betalen van alimentatie geldt als de ene ex-partner niet voldoende inkomen heeft en dat ook niet zelf kan verwerven. Indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap dan gelden dezelfde wettelijke bepalingen als bij een huwelijk. Voor samenwoners geldt in de regel geen alimentatieplicht voor de ex-partner. Er kan overigens in de samenlevingsovereenkomst wel een bepaling zijn opgenomen hierover.

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de ene partner en de draagkracht van de andere partner. Er zijn algemene richtlijnen voor de berekening, de zogenaamde “Tremanormen”. In het convenant is het overigens mogelijk om daar gezamenlijk van af te wijken.

Leave A Comment