Sinds 1 maart 2009 bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor minderjarige kinderen, als u besluit om niet meer met elkaar verder te gaan. Bent u gehuwd of is sprake van een geregistreerd partnerschap, dan zal de rechtbank de scheiding pas in behandeling nemen als het ingediende echtscheidingsconvenant is voorzien van een ouderschapsplan. Dat ouderschapsplan moet door beide partijen zijn ondertekend.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken gemaakt over:

  • de hoofdverblijfplaats van de kinderen; waar zullen zij na de echtscheiding wonen?
  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
  • de wijze waarop beide partijen informatie uitwisselen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.
  • de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Naast deze door de wet verplicht gestelde te maken afspraken is het verstandig om ook andere onderwerpen in het ouderschapsplan vast te leggen, zoals wat er gebeurt als één van de ouders wil verhuizen? Wat doen we met nieuwe partners? Wat spreken we af over (sport)activiteiten van de kinderen?

U bent vrij in het vormgeven en het al dan niet opnemen van afspraken in het ouderschapsplan, zolang het plan in ieder geval bestaat uit de hiervoor genoemde verplichte onderwerpen. Voldoet het ouderschapsplan na een bepaalde tijd niet meer aan de feitelijke situatie of treedt er een verandering op door bijvoorbeeld een verhuizing of een aanzienlijke wijziging in het inkomen van één van de partijen, dan zal het ouderschapsplan aangepast moeten worden. Bent u het samen eens, dan hoeft u hiervoor niet naar de rechtbank.

De mening van het kind

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is de mening van uw kind erg belangrijk. De rechter zal niet eerder beslissen voordat de minderjarige van twaalf jaar of ouder in de gelegenheid is gesteld zijn/haar mening over de voorgenomen regeling kenbaar te maken. Kinderen ouder dan 12 jaar krijgen van de rechtbank een brief, waarin ze kunnen aangeven of ze akkoord zijn met de afspraken die de ouders gemaakt hebben. Het is zelfs mogelijk om als kind naar de rechtbank te gaan om daar zijn/haar mening kenbaar te maken. Uit het ouderschapsplan moet dan ook blijken, dat de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij streven samen met u en uw partner naar een op maat gemaakt ouderschapsplan dat past bij de leeftijd van uw kind(eren). Daarnaast voorzien wij u graag van informatie over het ouderschapsplan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is altijd geheel vrijblijvend.

Leave A Comment