Gemeenten verhalen bijstandsuitkering steeds vaker op ex-partner!

Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner zelfs afstand gedaan van partneralimentatie? Voor gemeenten maakt dat niet uit. Indien zij op enig moment, soms zelfs nog jaren na de scheiding, aan uw ex-partner een bijstandsuitkering verstrekken, dan kunnen zij dit deze verhalen op u. De afspraken in het convenant zijn dan ondergeschikt aan de wettelijke regelingen ten aanzien van onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner van wel 12 jaar.

Het is aan gemeenten om het beleid te vormen om dit wel of niet te doen. De steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag verhalen op de ex-partner, indien het inkomen van die ex-partner dat toelaat. In toenemende mate vindt er verhaal plaats. De redenatie van die gemeenten is dat zij het onrechtvaardig vinden om de inwoners hiervoor te laten opdraaien, wanneer de ex-partner draagkrachtig is.

Bij het bepalen van de hoogte van het op de ex-partner te verhalen bedrag van de bijstandsuitkering wordt enkel naar de inkomensgegevens gekeken die bij de belastingdienst bekend zijn. Bij een normale berekening van partneralimentatie worden onder andere ook de woonlasten meegewogen voor de berekening van de draagkracht. Dan zou de bijdrage in veel gevallen lager uitvallen.

Naast de financiële consequenties kan deze situatie ook de onderlinge verhoudingen (weer) op scherp zetten. Zeker als er kinderen in het spel zijn waardoor u toch nog voor de rest van uw leven contacten onderhoudt met uw ex-partner. De betalende ex-partner zal de ander willen aanzetten tot het vinden van werk, zodat zijn of haar bijdrage stopt. Ook kan door de gewijzigde omstandigheden de hoogte van de kinderalimentatie ter discussie komen te staan.

Het bedrag dat de gemeente op u verhaalt is wel fiscaal aftrekbaar als partneralimentatie. Uiteraard kunnen wij u bijstaan indien u met een verhaal van bijstand door een gemeente wordt geconfronteerd.

Leave A Comment