De woning bij echtscheiding

Heb je samen een koopwoning en ga je scheiden, dan zullen afspraken gemaakt moeten worden over de woning.

De woning is gezamenlijk eigendom, tenzij deze op basis van huwelijkse voorwaarden eigendom van één van beiden is of je de woning hebt verkregen door middel van een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule. In vrijwel alle andere gevallen is de koopwoning van beide partners samen.

Ten aanzien van de gezamenlijke koopwoning heb je in feite – bij een scheiding – drie mogelijkheden

  • De woning wordt verkocht;
  • De woning wordt toebedeeld aan een van beide partijen;
  • De woning blijft gezamenlijk eigendom en wordt in de toekomst verdeeld of verkocht.
  1. De eerste optie is de eenvoudigste. Je maakt samen afspraken over de verkoopstrategie, over de vraag wie in de woning mag blijven wonen tot de overdracht en wie welke kosten voldoet.
  2. Bij de tweede optie dien je bij de bank of hypotheekadviseur navraag te doen of het voor één van beiden haalbaar is om het huis over te nemen. Lijkt dit mogelijk te zijn, dan maak je samen afspraken over de waarde van de woning, de termijn van overdracht, hoe lang de ander nog in het huis mag blijven wonen en hoe lang de ander nog meebetaalt aan de woonlasten.
  3. De derde optie komt in beeld als het verdelen of verkopen van de woning bij de echtscheiding nog niet mogelijk en/of nog niet wenselijk is. Eén van beide partijen wil bijvoorbeeld de woning graag overnemen, maar krijgt op dat moment nog geen financiering van de bank.

Bij bovenstaande opties is het wel van belang dat je de mogelijke fiscale gevolgen in het oog houdt. Met name met betrekking tot het fiscaal partnerschap én de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Fiscaal partnerschap

Zolang je beiden ingeschreven staat in de BRP op het adres van de gezamenlijke woning, blijf je fiscaal partner van elkaar. Ook na de echtscheiding. Dit heeft gevolgen. Zo kun je als fiscaal partner bij de belastingaangifte bestanddelen naar elkaar toe schuiven. Hypotheekrenteaftrek kan dan bijvoorbeeld worden opgevoerd bij de partij waar dat het grootste fiscale voordeel oplevert. Daar staat tegenover dat je wellicht bepaalde toeslagen niet kunt krijgen, omdat je een fiscaal partner hebt. Laat vooraf berekenen welke situatie het meest voordelig is.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrente is aftrekbaar, maar daar gelden wel een aantal voorwaarden voor. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je eigenaar bent van de koopwoning en dat je er ook zelf woont. Zodra één van beiden vertrekt uit de gezamenlijke woning, voldoet de vertrokken partij niet meer aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek. Dat zou betekenen dat de helft van de renteaftrek verloren gaat door het vertrek uit het huis. De fiscus heeft daar de zogenaamde “scheidingsregeling” voor. Kort gezegd betekent dit dat de vertrokken partij vanaf de datum van verhuizing (uitschrijven BRP) twee jaar lang de helft van de hypotheekrente toch mag blijven aftrekken, ook al woont deze niet meer in de gezamenlijke koopwoning. De fiscus gaat er van uit dat dan binnen twee jaar de situatie is opgelost en dat de woning is verkocht en overgedragen, of dat deze is toebedeeld aan één van beide partijen en dat een akte van verdeling is opgesteld.

Heeft u vragen over de woning bij echtscheiding? Neem gerust contact met ons op of kom langs op ons wekelijkse inloopspreekuur (iedere vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur, Grotestraat 208 te Drunen).

 

Leave A Comment