Co-ouderschap is niet een wettelijke term. Beide ouders verstaan daaronder, dat zij ieder ongeveer een gelijk aandeel  hebben in de dagelijkse verzorging en opvoeding. Meestal verblijven de kinderen vier dagen van de week bij de moeder en drie dagen van de week bij de vader. Ook zien we veel dat de kinderen afwisselend één week bij de vader verblijven en één week bij de moeder. Het kiezen voor het co-ouderschap is een ingrijpende keuze. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen van het co-ouderschap goed tegen elkaar af te zetten.

 

Er zijn een aantal voorwaarden om het co-ouderschap goed te kunnen laten werken:

 

  • De beide ouders moeten redelijk dicht bij elkaar wonen;
  • Beide ouders moeten nog goed met elkaar door een deur kunnen; er zal ook in de toekomst veel overleg blijven over de opvang van de kinderen;
  • Beide ouders werken parttime of ze zijn flexibel in de opvang van de kinderen.

 

Onze ervaring is dat van het co-ouderschap in de praktijk weinig terecht komt. In vrijwel alle gevallen wordt later alsnog een omgangsregeling afgesproken als een van beide ouders bijvoorbeeld een nieuwe relatie start. Gezien vanuit de belangen van het kind is co-ouderschap af te raden. Het kind leidt vaak een zwervend bestaan tussen twee woningen. Het is lastig om met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken. Ook administratief is het lastig. Het kind kan niet op twee adressen worden ingeschreven.

 

Kinderalimentatie

Als de kinderen 50% zijn verdeeld tussen beide ouders, kan toch sprake zijn van kinderalimentatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als u niet hetzelfde inkomen geniet: de ene partner moet dan de kinderen onderhouden met een lager inkomen dan de ander. Dit wordt gecompenseerd met de kinderalimentatie. In een kinderalimentatieberekening die wij voor u kunnen maken, wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de keuze voor het co-ouderschap.

 

Belastingdienst

De belastingdienst gaat in principe uit van een situatie waarbij het kind bij een van de beide ouders gaat wonen. U komt voor de heffingskorting in aanmerking als het kind meer dan zes maanden per jaar bij u staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Wilt u in verband met het co-ouderschap toch beiden een korting hebben voor hetzelfde kind, dan dient u de combinatiekorting aan te vragen als u beiden een inkomen geniet. Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2016:3164) heeft medio juni 2016 uitspraak gedaan in een zaak waarbij het kind (jonger dan 12 jaar) om de week bij de co-ouder woont en staat ingeschreven op het woonadres van de moeder. De inspecteur van de belastingdienst weigert de inkomensafhankelijk combinatiekorting bij de vader, omdat het kind om de week bij hem woont en niet doorgaans minimaal 3 tot 3,5 dagen per week. De rechter heeft geoordeeld dat de vader ook recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

De kinderbijslag is overigens niet ingericht op het co-ouderschap. De kinderbijslag wordt per kind maar aan één ouder uitgekeerd.

 

Wat kan een mediator voor u betekenen?

De keuze tussen een omgangsregeling of een co-ouderschap is onderwerp van onze begeleiding rond de echtscheiding. Het resultaat wordt op papier gezet in de vorm van een ouderschapsplan en een convenant. Vervolgens wordt op basis daarvan de scheiding uitgesproken. Als u vragen heeft over uw scheiding of het ouderschapsplan cq. convenant, neem gerust contact met ons op.

 

 

Leave A Comment