De belastingtechnische gevolgen van een echtscheiding moeten niet onderschat worden. De meeste aandacht gaat – terecht – naar de zorg van de kinderen, de hoogte van de alimentatie en de verdeling van de overige bezittingen en schulden. Toch willen wij graag de valkuilen bij een scheiding nog eens uitgebreid benoemen.

De alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie. De kinderalimentatie en de partneralimentatie. Kinderalimentatie is niet belast bij de ontvangende ouder en niet aftrekbaar bij de betalende ouder. Als een van beiden na de echtscheiding niet voldoende inkomsten heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van dit levensonderhoud. Dit wordt de partneralimentatie genoemd. Deze alimentatieplicht eindigt in principe na twaalf jaar. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan dat het huwelijk duurde. Zijn er wel kinderen, dan is er weer een alimentatieplicht van twaalf jaar. Er liggen plannen om de partneralimentatie te gaan wijzigen. Partneralimentatie is belast bij de ontvanger van de alimentatie en voor de betalende partij fiscaal aftrekbaar. Meestal wordt de partneralimentatie maandelijks betaald aan de andere partij. Er kan ook besloten worden om de alimentatieverplichting af te kopen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn voor – met name – de alimentatieplichtige. 

Fiscaal partnerschap

Als u gaat scheiden eindigt het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden: – het verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank; – u staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Zolang u niet aan deze twee voorwaarden voldoet, blijft u fiscale partners. Voldoet u wel aan deze twee voorwaarden, dan mag u in het jaar van scheiding nog kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Beoordeel dus goed of het voor u (fiscaal) aantrekkelijk is om te opteren voor het fiscale partnerschap.

De eigen woning

De eigenwoningregeling is misschien wel de grootste valkuil bij een scheiding. Fiscaal gezien wordt de eigen woning voor de vertrekkende partner nog maximaal twee jaar lang als eigen woning aangemerkt. Dit wordt de scheidingsregeling genoemd. Deze termijn gaat lopen zodra de partner de woning verlaat. Na twee jaar stopt de eigenwoningregeling. Voor de vertrekkende partner betekent dit dat het aandeel in de eigenwoning en in de schuld verhuizen naar box 3. De betaalde rente is dan niet meer aftrekbaar. Als de achterblijvende partner de woning verlaat stopt ook de tweejaarstermijn. Er kan dan nog wel gebruik gemaakt worden van de zogenaamde verhuisregeling, omdat de woning vaak leeg te koop staat. Wordt de woning uiteindelijk toebedeeld aan een van de partners, dan heeft dit gevolgen voor de vertrekkende partner. De partner die de woning niet overneemt krijgt dan een eigenwoningreserve, waardoor een eventuele overwaarde bij een nieuwe woningfinanciering eerst moet worden aangewend. Blijf u wonen in de gemeenschappelijke woning en neemt u de helft van de schuld van uw partner over (uitkoop)? Let dan op de nieuw ingevoerde renteaftrekregels. De nieuwe schuld moet in 30 jaar annuïtair worden afgelost. 

Pensioenen

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd wordt gedeeld tussen beide partijen. Dit wordt pensioenverevening genoemd. U kunt hiervan afwijken door in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling af te spreken. Bij verevening bent u afhankelijk van uw ex-partner. Het ouderdomspensioen komt pas tot uitkering op het moment dat uw ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Overlijdt uw ex-partner dan krijgt u geen ouderdomspensioen meer uitgekeerd. Overlijdt u zelf, dan krijgt uw ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen. 

Kortom bij een echtscheiding moet u zeker ook rekening houden met de fiscale gevolgen. Neem tijdig contact op met onze fiscalisten, zodat wij u tijdens het echtscheidingsproces kunnen bijstaan.

Leave A Comment